Šaukiama PAS rudens Asamblėja » PAS

Šaukiama PAS rudens Asamblėja

Informuojame, jog PAS Valdybos sprendimu spalio 28 d. šaukiama PAS rudens Asamblėja, kuri vyks Panevėžio miesto savivakdybės II aukšto salėje.

Dokumentų Asamblėjai pateikimas:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas PAS Narės į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą.

PAS Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą.

Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų.

Delegavimo rašte turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, el. Pašto ir gyvenamosios vietos adresai bei telefonas.

Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu (jeigu antspaudo naudojimą numato organizacijos įstatai).

Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki spalio 14 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 18 d.

2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti PAS Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti PAS Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus:

PAS Nare/Stebėtoja gali tapti jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija

1) Pateikti prašymą dėl įstojimo į PAS narius ar PAS Stebėtojus;

2) Organizacijos įstatuote numatyto kompetetingo organo sprendimą tapti PAS Nare ar Stebėtoja;

3) Registracijos pažymėjimo ar ESI kopija;

4) Įstatų kopija

Dokumentai turi būti pristatyti iki spalio 18 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei  spalio 18 d.
3. Kandidatavimas į PAS Valdybos pirmininko poziciją Šioje Asamblėjoje dvejų metų kadencijai bus renkamas PAS Valdybos pirmininkas Pagal PAS Įstatus, kandidatai privalo 14 dienų iki Asamblėjos, t. y. Iki spalio 14 d. Pateikti Valdybai šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvacinį laišką;

4) ne mažiau nei dviejų PAS Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą.

Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu pirmininkas@pas.lt 

Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas.

Dokumentai turi būti pateikti iki spalio 14 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 14 d.

4. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas PAS Asamblėjai PAS Narės ir Stebėtojos, gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą.

Privaloma pateikti ir šių dokumentų elektronines (.doc) versijas el. paštu pirmininkas@pas.lt

Dokumentai turi būti pateikti iki spalio 18 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei  spalio 18 d.

5. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Valdybos pirmininkui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;

2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

Dokumentai bus paskelbti PAS interneto svetainėje www.pas.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą (Nemuno g. 33, LT-37164 Panevėžys).

Papildomą informaciją teikia:

Borisas Bylinskis
El.p. pirmininkas@pas.lt
Tel. nr. 8 620 11723

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: