Panevėžio taryba pritarė PAS asamblėjos siūlymui: kitąmet organizacijos galės teikti veiklų planus » PAS

Panevėžio taryba pritarė PAS asamblėjos siūlymui: kitąmet organizacijos galės teikti veiklų planus

Šiandien posėdžiaujanti Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų pakeitimui. Nuo šių metų jaunimo idėjoms atsivers galimybė teikti iniciatyvas ir prašyti finansavimo joms visoje metų eigoje, o jau nuo kitų metų Panevėžio mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos turės galimybę teikti savo veiklų planus ir prašyti iki 3000 eur. jos finansavimui.

Primename, kad 2017 m. lapkričio 30 d. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos neeilinė asamblėja Panevėžio miesto savivaldybės merui, tarybai bei administracijai teikė poziciją „Dėl Panevėžyje veikiančių nevyriausybinių jaunimo organizacijų metinių planų finansavimo“, taip inicijuodami klausimo svarstymą savivaldybės administracijoje ir taryboje.

Pagrindinis naujai įvedamos jaunimo organizacijų veiklų programų finansavimo tikslas yra suteikti lėšų jaunimo organizacijoms kelti savo narių kompetencijas, skleisti organizacijos vidines veiklas, užtikrinti stabilią veiklą, strateginį veiklų planavimą.

Veiklos programa naujame apraše apibrėžiama kaip ilgalaikis darbas, vienos ar kelių institucijų arba organizacijų veiksmų visuma, aprėpianti nuo kelių iki keliolikos atskirų projektų.

Kaip numato atnaujintas aprašas, jaunimo nevyriausybinės organizacijos jau 2019-aisiais turėdamos galimybę teikti savo metinius veiklos planus, turės įgyvendinti šiuos privalomus veiklos programos reikalavimus: į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 150 individualių jaunų žmonių, pritraukti ne mažiau kaip 30 proc. visos metams programai įgyvendinti reikalingos finansavimo sumos, konkrečiomis priemonėmis prisidėti prie jaunimo savanoriškos veiklos savivaldybėje įgyvendinimo, viešinti programą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, eigą ir jos rezultatus bei veiklos programą įgyvendinti pagal organizacijos patvirtintą ilgalaikę veiklos strategiją.

Veiklos programos taip pat suteiks galimybę jaunimo organizacijoms gauti finansavimą šioms veikloms: su veiklos programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokesčiui, organizacijos ryšio paslaugoms, transporto išlaikymui, programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti, nuomos išlaidoms, skirtoms programos veikloms vykdyti, pareiškėjo buveinės komunalinėms paslaugoms, išlaidoms programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti (maitinimo, apgyvendinimo, programos viešinimo, transporto bei kitoms paslaugoms).

„Šiandien Panevėžio miesto jaunimo organizacijų sąjunga džiaugiasi perspektyviu ir pažangiu žingsniu į priekį, suteikiant galingesnius įrankius jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinti regioninę jaunimo politiką savivaldybėje. Asmeniškai džiaugiuosi ir bendradarbiavimu su Panevėžio miesto savivaldybės adminsitracija visame aprašo naujinimo procese, o šiandien, tarybai priėmus teigiamą sprendimą, pradėsime darbą su jaunimo organizacijomis, siekiant padėti joms pasirengti veiklų programų įgyvendinimui“, – tarybos sprendimą komentavo PAS prezidentas T.Bilevičius.

Artimiausiu metu Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga rengiasi organizuoti jaunimo organizacijų supažindinimą su atnaujintu veiklos aprašu bei organizuoti ilagalaikių strateginių planų rengimo mokymus.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – ekspertinė, jaunimo organizacijas vienijanti, stiprinanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti jaunimo organizacijų taryba. Savo veikloje PAS vienija ir atstovauja 12 jaunimo organizacijų interesams Panevėžio mieste.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Komunikacijos vadovė

%d bloggers like this: