PAS eilinėje asamblėjoje - startas geresnėms jaunimo galimybėms įsidarbinti vasarą » PAS

PAS eilinėje asamblėjoje – startas geresnėms jaunimo galimybėms įsidarbinti vasarą

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“ (PAS) pavasarinius darbus pradėjo XXVIII-ąja asamblėja – visuotiniu asociacijos narių susirinkimu. Ši asamblėja buvo pirmoji šešioms PAS narėms. Teisę teikti klausimus ir pirmą kartą priimti sprendimus turėjo Panevėžio liberalus jaunimas, LKJBS ,,Žingsnis“, Panevėžio riedlentininkų klubas, Panevėžio Rotoract klubas, o Lietuvos moksleivių sąjungos Panvevėžio skyrius bei 5-osios gimnazijos mokinių parlamentas asamblėjoje galėjo dalyvauti narių – stebėtojų teisėmis.Taip pat, prie asociacijos narių susirinkime prisijungė Panevėžio Interact klubas ir daugumos PAS narių pritarimu jis tapo nare – stebėtoja. Šiuo metu PAS vienija 12 jaunimo organizacjių Panevėžyje.

Tarp visų gausiai asamblėjoje svarstytų klausimų, vienas jų aktualiausių – jaunimo įsidarbinimo vasarą galimybių gerinimas Panevėžio mieste.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos papildymas

Į asamblėją susirinkę PAS narių atstovai turėjo galimybę rinkti vieną iš penkių savo atstovų, kurie atstovauja Panevėžio jaunimo interesams saviavaldybės jaunimo reikalų taryboje. Iš pastarosios atsistatydinus dar 2016-aisiais deleguotam Ovidijui Bacevičiui, jaunimo reikalų taryba kurį laiką dirbo ne pilnos sudėties.
Rengtuose rinkimuose į laisvą SJRT nario vietą dalyvavo du kandidatai. Tai Malvina Zimblienė – Panevėžio atviros jaunimo erdvės bibliotekoje koordinatorė, Panevėžio ,,Rotaract” klubo prezidentė ir aktyvi visuomeninkė bei Domantas Katelė – Panevėžio liberalaus jaunimo narys bei PAS valdybos narys. Pirmame ture delegatų balsams pasiskirsčius lygiai, antrame ture vieno balso persvara nauju jaunimo atstovu jaunimo reikalų taryboje buvo išrinktas Domantas Katelė.

Šiuo metu savivaldybės jaunimo reikalų taryboje jaunų panevėžiečių interesams atstovauja deleguoti atstovai Tomas Bilevičius, Gabija Jurkėnaitė, Evita Anilionytė bei Teresė Škutaitė, kuri šiuo metu vadovauja tarybos darbui.

Nepilnamečių darbo vasarą problema – svarstyta iš esmės

Tarp visų eilinėje asamblėjoje svarstomų klausimų buvo svarstyta ir PAS narių – Panevėžio socialdemokratinio jaunimo bei Panevėžio liberalaus jaunimo – pateikta rezoliucija dėl jaunimo darbo vasarą Panevėžyje problematikos.

„Ypatingai džiugu, kad jaunimo organizacijos Panevėžyje pradeda turiniu grįstus ilagalaikius pokyčius ir kokybiško dokumento parengimas bei vieningas jaunimo organizacijų darbas jį tobulinant parodo, kad jauni žmonės yra kompetetingi ir pasirengę spręsti jiems aktualiausią problematiką. Tikime, kad asamblėjos sprendimas pritarti dokumentui ir teikti jį atsakingoms institucijoms bus reikšmingo ir rezultatyvaus dialogo pradžia“, – mintimis apie dokumento patvirtinimą dalinosi PAS prezidentas T. Bilevičius.

Savaitę iki asamblėjos jaunimo organizacijų sąjunga organizavo darbinę grupę, kurioje visos narės ir šia tema besidomintys jauni panevėžiečiai turėjo galimybę ne tik susipažinti su pateiktu dokumentu, bet ir siūlyti jam pakeitimus, su kuriais susipažino ir asamblėja.

Pasak dokumento teikėjų, šis dokumentas atvers geresnes sąlygas jauniems žmonėms rasti teisėtą ir legalų darbą Panevėžio miesto savivaldybėje, užtikrins tinkamą jaunimo užimtumą vasaros sezono laikotarpiu mieste.

„Rezoliucija siekiama ne tik pasiekti kokybiškesnes įsidarbinimo galimybes Panevėžio jaunimui su siūlytais sprendimais, bet ir sukurti bendravimo kanalus tarp jaunų žmonių, viešojo ir privačių sektorių. Taip mes galėsime užtikrinti, kad jaunimo įsidarbinimo sąlygos Panevėžyje laikui einant tik tobulės“, – teigė Panevėžio liberalaus jaunimo pirmininkas A. Balčėtis.

Po ilgų diskusijų bei pritarimo visiems pasiūlytiems keitimams, dokumentas buvo vienbalsiai patvirtintas ir perduotas asamblėjos sudarytai redakcinei kolegijai. Minėtoje rezoliucijoje apžvelgiama ilgametė neigiama praktika savivaldybėje, kuomet moksleivių ieškomo darbo vasarą poreikis yra žymiai didesnis nei sudaromos galimybės, o tai, dažnai, skatina nelegalų, neteisėtą ar nesaugų jaunų žmonių darbą. Taip pat dokumente kalbama apie jaunų žmonių socialines garantijas ir jų tobulinimą, tolimesnį užtikrinimą.

Visos PAS narės patvirtinusios teikiamą dokumentą Panevėžio miesto savivaldybės administraciją bei verslo sektorių kvies dialogui apie visų trijų šalių galimybes gerinti situacijai. Taip pat jaunimo organizacijos siūlo atkreipti dėmesį į Druskininkų savivaldybėje vykdytą jaunimo užimtumo programą, kurios metu jauni žmonės buvo įdarbinami įmonėse, kurios dalyvavo programoje, o jos administratoriai verslo sektoriui subsidijavo jaunų žmonių atlyginimus, taip užtikrindami, kad visos trys šalys būtų tenkinamos sprendžiama problematika.

Rezoliucija Panevėžio miesto savivaldybės administracijai bei Pramonės ir amatų rūmams bus perduota redakcinei kolegijai baigus tvarkyti asamblėjos patvirtintą dokumentą. Teikėjai dokumente tikisi, kad pokyčiai jau palies moksleivius, siekiančius 2019-ųjų vasarą rasti darbą vasaros sezonui.

Asamblėjos sprendimuose – ir finansinė ataskaita, ir buveinės keitimas

Vykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje buvo svarstyti ir eiliniai PAS veiklos klausimai. Vienas jų – 2017-ųjų metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. PAS prezidentui pristačius finansinę ataskaitą bei išklausius kontrolės komisijos išvadas, ataskaitai buvo pritarta vienbalsiai.

Taip pat svarstytas ir PAS buveinės adreso keitimo klausimas. Nuo šiol PAS biuras veikia nauju adresu – Taikos alėja 11.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – ekspertinė, jaunimo
organizacijas vienijanti, stiprinanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti jaunimo organizacijų taryba. Savo veikloje PAS vienija ir atstovauja 11 jaunimo organizacijų interesams Panevėžio mieste.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Komunikacijos vadovė

%d bloggers like this: