PAS XXVII-ojoje asamblėjoje priimtos 6 naujos sąjungos narės » PAS

PAS XXVII-ojoje asamblėjoje priimtos 6 naujos sąjungos narės

Vakar, vasario 28-ąją, Panevėžio miesto savivaldybės posėdžių salėje vyko neeilinė Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  XXVII-oji asamblėja – visuotinis narių susirinkimas. Jo metu svarstyti naujų jaunimo organizacijų prašymai tapti PAS narėmis bei narėmis – stebėtojomis, taip pat, rinktas naujas asociacijos kontrolės komisijos narys.

Asociacijos neeilinė asamblėja prasidėjo sugiedojus Lietuvos Respublikos himną bei PAS prezidento T.Bilevičiaus sveikinimo kalba, o patvirtintoje darbotvarkėje – net 6 jaunimo organizacijų ar neformalių jaunimo grupių prašymai tapti jaunimo orgnizacijų sąjungos narėmis.

Visoms jaunimo organizacijoms prisistatčius ir susipažinus su asoacijos kontrolės komisijos išvadomis dėl organizacijų pateiktų dokumentų vyko atskiri balsavimai, po kurių vienbalsiai prie jaunimo organizacijų sąjungos prisijungė 6 jaunimo organizacijos ir tapo PAS narėmis.

Prie PAS prisijungė Panevėžio liberalus jaunimas, išauginęs jau kelias kartas liberaliai mąstančių ir veikiančių žmonių. PLJ nariai pasižymi dideliu iniciatyvumu, kritišku mąstymu, originaliomis idėjomis ir drąsa.

Panevėžio riedlentininkų klubas – ne pelno siekianti organizacija, skirta burti Panevėžio mieste riedlenčių sportu užsiimančius 14-29 metų amžiaus žmones, įgyvendinti bendras, su šiuo sportu susijusias idėjas.

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ – jaunimo organizacija, dirbanti su alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevencija.

Rotaract Panevėžio klubas – bendrija, laikydamasi tarnavimo idealo, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narėmis – stebėtojomis buvo priimtos dvi jaunimo organizacijos:

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio MSIC – savo veikloje šviečia moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienija juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuria tobulą moksleivių bendruomenę.

Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentas, aktyvių mokyklos moksleivių bendruomenė, siekianti pagerinti gimnazijos atmosferą. Balsavimo komisijos suskaičiuotais rezultatais, šios organizacijos buvo įtrauktos į narių – stebėtojų gretas.

Po įvykusių narių ir narių – stebėtojų priėmimo vyko ir kontrolės komisijos nario rinkimai. Savo kandidatūrą klausimo svarstymo metu iškėlė viena kandidatė – Panevėžio kolegijos studentų atstovybės narė Gabija Dubauskaitė. Nauja kontrolės komisijos narė buvo išrinkta pritariant vienbalsiai.

Asamblėjos pabaigoje įvyko dalyvaujančių asmenų supažindinimas su aktualia Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ informacija.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Komunikacijos vadovė

%d bloggers like this: