Šaukiama PAS neeilinė asamblėja » PAS

Šaukiama PAS neeilinė asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdyba kviečia PAS organizacijų – narių – atstovus dalyvauti 2017 metų lapkričio 30 dieną šaukiamoje neeilinėje Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ asamblėjoje, kurios metu bus svarstomi ir teikiami tvirtinimui naujos redakcijos organizacijos įstatai, renkamas valdybos narys į laisvą valdybos nario vietą 1 metų kadencijai. Planuojama neeilinės asamblėjos vieta – Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Laisvės a. 20, Panevėžys).
Organizacijos – narės – atstovas, atvykdamas į neeilinę asamblėją turi būti organizacijos vadovas registruotas Juridinių asmenų registre arba turėti su savimi vadovo ar kolegialaus valdymo organo (delegavimo galią numato individualūs kiekvienos organizacijos įstatai) registruotų(-o) Juridinių asmenų registre įgaliojimą atstovauti organizacijai. Pavyzdiniai įgaliojimų variantai pridėti prie organizacijoms – narėms – išsiųstų elektroninių laiškų kvietimų į asamblėją.
Dokumentų projektai, susiję su šaukiama neeiline asamblėja:
 
Kandidatai, norintys pretenduoti į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos nario 1-eriems metams vietą iki lapkričio 23 dienos 18 valandos, elektroniniu paštu pirmininkas@pas.lt turi pateikti savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei organizacijos sutikimą.
Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat neeilinės asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ valdybos informacija

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: