Šaukiama XXVIII-oji eilinė asamblėja » PAS

Šaukiama XXVIII-oji eilinė asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdyba kviečia PAS organizacijų – narių – atstovus į XXVIII-ąją eilinę asamblėją, kuri įvyks balandžio 5 d., 18:00 val., Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje. Ši asamblėja yra šaukiama remiantis galiojančia asociacijos įstatų redakcija.

Darbotvarkėje – ir rinkimai, ir dokumentų svarstymas

Asamblėjoje bus svarstomas naujų PAS narių ir narių-stebėtojų priėmimas, Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario rinkimas, PAS 2017-ųjų finansinės atskaitomybės tvirtinimas, 2017-ųjų metų veiklų ataskaitos tvirtinimas ir PAS buveinės registracijos vietos keitimas.

Organizacijos, norėdamos prisijungti prie Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, iki kovo 15-os turėjo pateikti atitinkamus dokumentus, kuriuos iki asamblėjos vertins asociacijos kontrolės komisija bei susirinkimo metu pateiks išvadas apie kiekvienos organizacijos tinkamumą tapti PAS nare.

Pasiūlymai darbotvarkei papildyti priimami iki pat eilinės asamblėjos pradžios, kuomet asamblėja patvirtins darbotvarkę, pagal kurią vyks susirinkimas.

Svarstomas dokumentas dėl jaunimo darbo vasarą problematikos Panevėžyje

PAS XXVIII-ajai asamblėai asociacijos narės Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Panevėžio miesto skyrius“ bei Panevėžio liberalus jaunimas pateikė svarstyti dokumentą dėl jaunimo darbo vasaros sezonu Panevėžio mieste problematikos svarstymo.

PAS, siekdama supažindinti visas nares ir sudaryti galimybes teikti pasiūlymams dokumentui kovo 29-ąją organizuoja darbinę grupę, kurioje dokumento teikėjai supažindins su dokumentu, bus galima teikti pasiūlymus dokumento redagavimui.

Darbinė grupė vyks kovo 29-ąją dieną, 18 valandą. Daugiau informacijos apie darbinę grupę: https://www.facebook.com/events/180519636089374/

Pirmoji asamblėja naujosioms narėms

Po jau įvykusios XXVII-osios neeilinės asamblėjos, tai bus pirmoji proga naujosioms narėms prisidėti prie PAS sprendimų priėmimo bei teikti savo pasiūlymus, kurie bus svarstomi asamblėjoje. Vienuolika miesto jaunimo nevyriausybinių organizacijų galės dar aktyviau atstovauti savo interesams bei organizacijos narius.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – ekspertinė, jaunimo organizacijas vienijanti, stiprinanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti jaunimo organizacijų taryba. Savo veikloje PAS vienija ir atstovauja 11 jaunimo organizacijų interesams Panevėžio mieste.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Komunikacijos vadovė

%d bloggers like this: