Skelbiami vieši Panevėžio jaunimo reikalų tarybos narių rinkimai » PAS

Skelbiami vieši Panevėžio jaunimo reikalų tarybos narių rinkimai

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) kviečia visą miesto jaunimą dalyvauti viešuose Jaunimo reikalų tarybos narių rinkimuose.

Rinkimai vyks 2016 m. lapkričio 16 d. 17:30 Panevėžio m. savivaldybės II aukšto salėje. Rinkimai organizuojami, vadovaujantis PAS deleguojamų asmenų į Panevėžio jaunimo reikalų tarybą rinkimo ir atskaitomybės reglamentu.

Kandidatu į Jaunimo reikalų tarybą gali tapti kiekvienas Panevėžio mieste gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2016 m. lapkričio 15 d. 17:00 val. pateiks:

  • Gyvenimo aprašymą;
  • Motyvaciją;
  • Jaunimo reikalų tarybos viziją;
  • Ne mažiau, kaip vienos PAS nario/stebėtojo rekomendaciją
  • Kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.

Dokumentus priima ir registruoja PAS savanoris Borisas Bylinskis. Dokumentus galima atsiųsti paštu: PJOS „Apskritasis stalas“, Margirio g. 13-8, 36248 Panevėžys arba tiesiogiai paduoti Borisui Bylinskiui.

Kiekvienas kandidatas rinkimų dieną turės galimybę iki 7 minučių prisistatyti bei atsakyti į PAS Valdybos ir susirinkusiųjų pateiktus klausimus.

Už kandidatą galės balsuoti visi viešuose rinkimuose dalyvaujantys asmenys. Tad kviečiami šiuos rinkimuose dalyvauti ne tik kandidatuojantys į Jaunimo reikalų tarybos narius asmenys, bet ir neabejingi jaunimo politikai aktyvistai. Jūsų balsas sudarys 0,3 koeficiento visų balsų. Kita balsų dalis (0,7) – PAS Valdybos narių.

Šiuose rinkimuose bus išrinkti 5 Panevėžio jaunimo reikalų tarybos nariai.

Primename, kad  Panevėžio jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui) komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reiokalų taryba pariteto principu sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo reikalų taryba, t. y. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų demokratiniais principais išrinkti ir deleguoti atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo tarybos. Jaunimo tarybos narių skaičių nustato Savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos narių uždavinys – dalyvauti nagrinėjant svarbiausius Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos klausimus ir teikti Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo.

Papildoma informaciją suteikia:
Borisas Bylinskis
Tel. 8 620 11723
El. p. b.bylinskis@gmail.com

PAS deleguojamų asmenų į Panevėžio jaunimo reikalų tarybą rinkimo ir atskaitomybės reglamentas

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: