Apie mus

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (PAS) – Panevėžio jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas. Šiuo metu PAS vienija 14 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Vizija – patikimas vietos valdžios ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems žmonėms.

Misija – PAS, būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, sudaro galimybes jaunų žmonių aktyviai ir pilietiškai veiklai.

Tikslas – atstovauti, pristatyti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Panevėžio miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus.

Atstovavimas

Panevėžio m. savivaldybės Jaunimo reikalų taryba:

 1. Evita Anilionytė, JKL Panevėžio skyriaus narė
 2. Ovidijus Balsevičius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo draugijos narys
 3. Tomas Bilevičius, Lietuvos moksleivių sąjungos narys
 4. Gabija Jurkėnaitė, Lietuvos moksleivių parlamento narė
 5. Teresė Škutaitė, LLJ Panevėžio skyriaus narė

Panevėžio vietos veiklos grupė:

 1. Borisas Bylinskis, PAS Valdybos narys

Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija:

 1. Borisas Bylinskis, PAS Valdybos narys

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisijos nariai:

 1. Tomas Bilevičius,  Lietuvos moksleivių sąjungos narys
 2. Monika Žydeliūnaitė, A. Lipniūno kultūros centro jaunimo programų koordinatorė

Bendradarbiavimas

 1. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
 2. Panevėžio kolegija
 3. Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyrius

Narystė

 1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)
 2. Panevėžio vietos veiklos grupė (PVVG)