Šaukiama XXIX-oji PAS neeilinė asamblėja » PAS
2018 kovo 5

Šaukiama XXIX-oji PAS neeilinė asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ valdyba, remdamasi galiojančia asociacijos įstatų redakcija 2018 m. liepos mėn. 13 d. šaukia Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ neeilinę XXIX-ąją asamblėją.

Laikas, vieta: 2018-07-13, 18:00 val., Panevėžio m. sav. administracijos II a. salė (Laisvės a. 20, Panevėžys)

Planuojama neeilinės asamblėjos darbotvarkė:

 1. Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo;
 2. Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo;
 3. Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo;
 4. Dėl PAS valdybos nario rinkimo;
 5. Dėl Jaunimo reikalų tarybos nario rinkimo;
 6. Dėl dokumento „Pozicija Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo plano veiksmų plano naujinimo pasiūlymų 2018-2020 m.“ svarstymo ir tvirtinimo“;
 7. Kiti klausimai.

Kandidatai (atnaujinta 2018-07-09):

Astijus PŪKAS
Registruotas kandidatas Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos laisvai nario vietai užimti 
Reg. žyma 2018-07-09 Nr. PAS(1.2.)-21 Gyvenimo aprašymas
Motyvacinis laiškas
1-a PAS narės rekomendacija
2-a PAS narės rekomendacija
(nepateikta)
Lukas KIRJANOVAS
Registruotas kandidatas Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ laisvai valdybos nario vietai užimti
Reg. žyma 2018-07-09 Nr. PAS(1.2.)-22 Gyvenimo aprašymas
Motyvacinis laiškas
1-a PAS narės rekomendacija
2-a PAS narės rekomendacija
(nepateikta)
Aurėja BOBELYTĖ
Registruota kandidatė Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ laisvai valdybos nario vietai užimti
Reg. žyma 2018-07-09 Nr. PAS(1.2.)-23 Gyvenimo aprašymas
Motyvacinis laiškas
1-a PAS narės rekomendacija
(nepateikta)
2-a PAS narės rekomendacija
(nepateikta)

Pateikti dokumentai (atnaujinta 2018-07-09):

Reg. Žyma Pavadinimas Data
PAS(1.2.)-19  Atsistatydinimo raštas
(Dėl T.Škutaitės atsistatydinimo iš Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos)
2018-06-29

Informacija apie dokumentų pateikimą neeilinei asamblėjai;

Veiksmas Pristatyti iki Aprašymas Informaciją siųsti
Pozicijų ir rezoliucijų teikimas asamblėjai 2018-07-06 Visos PAS organizacijos narės turi teisę asamblėjai siūlyti svarstyti organizacijos parengtas pozicijas ar rezoliucijas  

prezidentas@pas.lt

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(Juridiniams asmenims)

2018-07-01 Visos Panevėžio jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, norinčios tapti PAS narėmis ar PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Organizacijos įstatų kopiją;

3.      Registracijos pažymėjimą arba išplėstinį JAR išrašą;

4.      Kolegialaus organizacijos valdymo organo sprendimą dėl tapimo PAS nare su informacija apie organizaciją, jos vadovo vardą pavardę ir kontaktinę informaciją, narių skaičių;

5.      Organizacijos narių sąrašą, siekiant užtikrinti jaunimo organizacijos statusą;

 

prezidentas@pas.lt

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas JAR
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti, antspauduoti ir skenuoti.

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(neformalioms jaunimo grupėms)

2018-07-01 Visos Panevėžio jaunimo neformalios grupės, norinčios tapti PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Protokolinį struktūros susirinkimo dokumentą, kuriame struktūros nariai sutinka laikytis AS įstatų ir juos pripažįsta;

3.      Neformalios jaunimo grupės dalyvių sąrašą;

4.      Laisvos formos jaunimo grupės veiklos aprašymą;

 

prezidentas@pas.lt

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas NEFORMALIOS GRUPĖS
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti ir skenuoti.

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

Kandidatūros iškėlimas, siekiant tapti Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos nariu ar Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu 2018-07-06 Kandidatas turi pateikti toliau minimus dokumentus:

1.      Gyvenimo aprašymą;

2.      2 organizacijų narių rekomendacijas;

3.      Motyvacinį laišką.

PAS buveinės adresu Taikos alėja 11, Panevėžys bei elektroniu paštu prezidentas@pas.lt

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI