2018 sausio 17

Šaukiama PAS neeilinė asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ valdyba, remdamasi galiojančia asociacijos įstatų redakcija 2018 m. vasario 28 d. kviečia Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ neeilinę asamblėją.

Laikas, vieta: 2018-02-28, 18:00 val., Panevėžio m. sav. administracijos II a. salė (Laisvės a. 20, Panevėžys)
Darbotvarkės projektas: Darbotvarkė

Planuojama neeilinės asamblėjos darbotvarkė:

 1. Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo;
 2. Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo;
 3. Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo;
 4. Dėl PAS narių priėmimo;
 5. Dėl PAS narių – stebėtojų priėmimo;
 6. Dėl supažindinimo su PAS aktualia informacija;
 7. Kiti klausimai;

Pateikti dokumentai (atnaujinta 2018 m. vasario 6 d.):

Reg. Žyma Pavadinimas Data
PAS(3.1.)-1 Panevėžio liberalaus jaunimo prašymas tapti PAS nare 2018-02-04
PAS(3.1.)-2 Panevėžio riedlentininkų klubo prašymas tapti PAS nare 2018-02-04
PAS(3.1.)-3 5-osios gimnazijos mokinių parlamento prašymas tapti PAS nare 2018-02-04
PAS(3.1.)-4 LKJBS prašymas tapti PAS nare 2018-02-05
PAS(3.1.)-5 Rotaract Panevėžio klubo prašymas tapti PAS nare 2018-02-05
PAS(3.1.)-6 Jaunųjų konservatorių lygos prašymas tapti PAS nare 2018-02-05
PAS(3.1.)-7 Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio MSIC prašymas tapti PAS nare 2018-02-06

 

Informacija apie dokumentų pateikimą neeilinei asamblėjai;

Veiksmas Pristatyti iki Aprašymas Informaciją siųsti
Pozicijų ir rezoliucijų teikimas asamblėjai 2018-02-12 Visos PAS organizacijos narės turi teisę asamblėjai siūlyti svarstyti organizacijos parengtas pozicijas ar rezoliucijas DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

prezidentas@pas.lt

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(Juridiniams vienetams)

2018-02-05 Visos Panevėžio jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, norinčios tapti PAS narėmis ar PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Organizacijos įstatų kopiją;

3.      Registracijos pažymėjimą arba išplėstinį JAR išrašą;

4.      Kolegialaus organizacijos valdymo organo sprendimą dėl tapimo PAS nare su informacija apie organizaciją, jos vadovo vardą pavardę ir kontaktinę informaciją, narių skaičių;

5.      Organizacijos narių sąrašą, siekiant užtikrinti jaunimo organizacijos statusą;

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

prezidentas@pas.lt

 

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas JAR
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti, antspauduoti ir skenuoti.

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(neformalioms jaunimo grupėms)

2018-02-05 Visos Panevėžio jaunimo neformalios grupės, norinčios tapti PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Protokolinį struktūros susirinkimo dokumentą, kuriame struktūros nariai sutinka laikytis AS įstatų ir juos pripažįsta;

3.      Neformalios jaunimo grupės dalyvių sąrašą;

4.      Laisvos formos jaunimo grupės veiklos aprašymą;

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

 

prezidentas@pas.lt

 

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas NEFORMALIOS GRUPĖS
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti ir skenuoti.