Šaukiama XXVIII-oji PAS eilinė asamblėja » PAS
2018 kovo 5

Šaukiama XXVIII-oji PAS eilinė asamblėja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ valdyba, remdamasi galiojančia asociacijos įstatų redakcija 2018 m. balandžio 5 d. kviečia Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ eilinę XXVIII-ąją asamblėją.

Laikas, vieta: 2018-04-05, 18:00 val., Panevėžio m. sav. administracijos II a. salė (Laisvės a. 20, Panevėžys)
Darbotvarkės projektas: Darbotvarkė

Planuojama eilinės asamblėjos darbotvarkė:

 1. Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo;
 2. Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo;
 3. Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo;
 4. Dėl PAS narių – stebėtojų priėmimo;
  1. Dėl Panevėžio Interact Klubo prašymo tapti PAS nare – stebėtoja;
 5. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario rinkimų (D.Katelės (reg. PAS(1.2.)-2). M.Zimblienės (reg. PAS(1.2.)-4) kandidatūros);
 6. Dėl dokumento „Rezoliucija dėl jaunų darbingo amžiaus žmonių užimtumo Panevėžio miesto savivaldybėje“ svarstymas ir tvirtinimas;
 7. Dėl finansinės PAS 2017-ųjų metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
 8. Dėl PAS 2017-ųjų metų veiklų ataskaitos tvirtinimo;
 9. Dėl PAS buveinės registracijos vietos keitimo;
 10. Kiti klausimai;

Pateikti dokumentai (atnaujinta 2018-03-26):

Reg. Žyma Pavadinimas Data
PAS(1.2.)-1 REZOLIUCIJOS DĖL JAUNŲ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONIŲ UŽIMTUMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE PROJEKTAS 2018-03-22
PAS(1.2.)-4 M.ZIMBLIENĖS kandidatūra tapti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu 2018-03-29
PAS(1.2.)-2 D.KATELĖS kandidatūra tapti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu 2018-03-26

PAS(3.1.)-8

Panevėžio Interact klubo prašymas tapti PAS nare – stebėtoja 2018-03-15

Informacija apie dokumentų pateikimą eilinei asamblėjai;

Veiksmas Pristatyti iki Aprašymas Informaciją siųsti
Pozicijų ir rezoliucijų teikimas asamblėjai 2018-03-22 Visos PAS organizacijos narės turi teisę asamblėjai siūlyti svarstyti organizacijos parengtas pozicijas ar rezoliucijas DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

prezidentas@pas.lt

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(Juridiniams asmenims)

2018-03-15 Visos Panevėžio jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, norinčios tapti PAS narėmis ar PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Organizacijos įstatų kopiją;

3.      Registracijos pažymėjimą arba išplėstinį JAR išrašą;

4.      Kolegialaus organizacijos valdymo organo sprendimą dėl tapimo PAS nare su informacija apie organizaciją, jos vadovo vardą pavardę ir kontaktinę informaciją, narių skaičių;

5.      Organizacijos narių sąrašą, siekiant užtikrinti jaunimo organizacijos statusą;

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

prezidentas@pas.lt

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas JAR
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti, antspauduoti ir skenuoti.

Prašymų tapti PAS narėmis ar narėmis stebėtojomis teikimas

(neformalioms jaunimo grupėms)

2018-03-15 Visos Panevėžio jaunimo neformalios grupės, norinčios tapti PAS narėmis – stebėtojomis turi pateikti šiuos dokumentus:

1.      Nustatytos formos prašymą tapti nare;

2.      Protokolinį struktūros susirinkimo dokumentą, kuriame struktūros nariai sutinka laikytis AS įstatų ir juos pripažįsta;

3.      Neformalios jaunimo grupės dalyvių sąrašą;

4.      Laisvos formos jaunimo grupės veiklos aprašymą;

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

prezidentas@pas.lt

Dokumentų formos:

 1. Nustatytos formos prašymas NEFORMALIOS GRUPĖS
 2. Narių sąrašas excel arba Narių sąrašas PDF

Visi dokumentai teikiami pasirašyti ir skenuoti.

Kandidatūros iškėlimas, siekiant tapti Panevėžio jaunimo reikalų tarybos nariu 2018-03-22 Kandidatas turi pateikti toliau minimus dokumentus:

1.      Gyvenimo aprašymą;

2.      2 organizacijų narių rekomendacijas;

3.      Motyvacinį laišką.

DOKUMENTŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

PAS buveinės adresu Taikos alėja 11, Panevėžys bei elektroniu paštu prezidentas@pas.lt