Tomas Bilevičius, Author at PAS » Page 6 of 8

Antrieji Jaunimo garantijų iniciatyvos metai: kaip pasikeitė jaunimo situacija darbo rinkoje?

Jaunimo garantijų iniciatyva kiekvienoje ES šalyje nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui suteikia galimybes sparčiau patekti į darbo rinką ar toliau mokytis. Antrus metus Jaunimo garantijų iniciatyva įgyvendinama ir Lietuvoje. Kasdien į darbo biržas ir jų skyrius ateina dešimtys jaunuolių, išsilavinusių arba neturinčių jokios profesijos ar darbo patirties, neapsisprendusių dėl profesijos pasirinkimo ir tolesnės karjeros. Visiems jiems Read more about Antrieji Jaunimo garantijų iniciatyvos metai: kaip pasikeitė jaunimo situacija darbo rinkoje?[…]

Panevėžys tobulins miesto strateginį planą

Panevėžio miesto savivaldybė ketina tobulinti 2013 m. patvirtintą 2014-2020 m. miesto plėtros strateginį planą (SP). Į šį procesą kviečiame įsitraukti bendruomenes, seniūnaičius, nevyriausybines organizacijas, įmones ir įstaigas, aktyvius, turinčius idėjų, pilietiškus miesto bendruomenės narius. „Mieste nuolat iškyla klausimų, nenumatytų strateginiame plane, kai kuri ankstesnė problematika gali prarasti aktualumą. Atsižvelgiant į poreikių dinamiką turi būti koreguojamas Read more about Panevėžys tobulins miesto strateginį planą[…]

Tarptautiniai savanoriai į bendruomenę įneša naujų vėjų

„Dabar visas miestelis laukia savanorių. Kaip jie atrodys, kada atvyks, ką veiks. Visi susidomėję – naujas vėjas į bendruomenę, nauja veikla,“ – taip kalbėjo miestelėnai, laukdami atvykstančių Europos savanorių tarnybos (EST) savanorių. Įgauti patirties, praplėsti akiratį religijų atžvilgiu, įgyvendinti tarptautinius projektus – tokiais lūkesčiais prasidėjo tyrimas apie Europos savanorių tarnybos (EST) poveikį vietos bendruomenėms. Tai Read more about Tarptautiniai savanoriai į bendruomenę įneša naujų vėjų[…]

Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos (JP) savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos Read more about Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas[…]

Mokymai „Žmogaus teisių ugdymas jaunimui“

„Visi žmonės yra visuotinai lygūs ir išskirtinai kitokie. Šią visuotinę lygybę ir specifinius skirtumus kiekvienas privalome gerbti ir ginti.“ Nacionalinis socialinės integracijos institutas kartu su Europos Tarybos Jaunimo departamentu kviečia visus jaunus žmones bei su jais dirbančius registruotis į nemokamus mokymus, skirtus žmogaus teisių ugdymo metodikų taikymui darbe su jaunimu. Mokymų tikslai:    Gerinti žmogaus Read more about Mokymai „Žmogaus teisių ugdymas jaunimui“[…]

Jaunimas nėra Lietuvos ateitis

Artėjant tarptautinei jaunimo dienai dažnai klausiame, tai koks gi tas jaunas žmogus Lietuvoje? Kuo jis gyvena? Ar jauni žmonės šiandien yra pilietiški, kultūringi, atsakingi ir žinantys, ko nori? Šiandien, tarptautinės jaunimo dienos proga, verta pabandyti atsakyti į šiuos klausimus, o kartu ir visiems permąstyti, ar jaunimas tikrai yra tik Lietuvos ateitis. Paprastas pavyzdys − pažiūrėkime, Read more about Jaunimas nėra Lietuvos ateitis[…]

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

Jaunimo problematikos tyrimą Panevėžio miesto savivaldybėje 2012 m. balandžio 2–gegužės 18 d. atliko UAB „Spinter tyrimai“, UAB „Spinter“, VšĮ Visuomenės iniciatyvų centro ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacija. Tyrimas atliktas vadovaujantis mokslininkų grupės (vadovė – Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Vilniaus universitetas), nariai: Aušra Kazlauskienė (Šiaulių universitetas), Džiugas Dvarionas (Vytauto Didžiojo universitetas), Ilona Jonutytė (Klaipėdos universitetas), Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas) ir Angelė Tamulevičiūtė Read more about Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas[…]

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė

Viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemoje piliečių dalyvavimas, ribojamas rinkimais bei įstatymų iniciatyvomis (peticijomis ir referendumais), neleidžia pasiekti didžiausio visuomenės ekonominio ir socialinio klestėjimo (Frey, 2010), todėl kitos piliečių aktyvaus įtraukimo į politikos formavimą ir įgyvendinimą formos gali reikšmingai padidinti politikos kokybę, efektyvumą, sėkmę ir visuomenės pasitenkinimą valdžia bei gyvenimu. Priimant sprendimus svarbus kompleksinis požiūris, kur tiek piliečių dalyvavimo Read more about Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė[…]