Tyrimai Archives » PAS

Imamasi priemonių stabdyti psichologinį smurtą Panevėžio moksleivių tarpe

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“, įgyvendindama projektą, finansuojamą Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atlieka Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių moksleivių apklausą, siekiant išsiaiškinti psichologinio smurto situaciją moksleivių tarpe ir ugdymo įstaigose. Apklausa padės išsiaiškinti mokinių problemas mokyklose Vykdomos apklausos tikslas – išsiaiškinti dabartinę psichologinio smurto bei patyčių situaciją Read more about Imamasi priemonių stabdyti psichologinį smurtą Panevėžio moksleivių tarpe[…]

2014 m. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybės stebėsenos analizė

2015 m. analizė atlikta antrą kartą (už 2014 m.), vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) Veiklos plano punktu Nr. 5.2.5 „Vykdyti savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti jų įgyvendinimo tęstinumą“. Vykdydamas savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną, Departamentas savivaldybėms pateikė rekomendaciją renkant duomenis ataskaitai Read more about 2014 m. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybės stebėsenos analizė[…]

Tarptautiniai savanoriai į bendruomenę įneša naujų vėjų

„Dabar visas miestelis laukia savanorių. Kaip jie atrodys, kada atvyks, ką veiks. Visi susidomėję – naujas vėjas į bendruomenę, nauja veikla,“ – taip kalbėjo miestelėnai, laukdami atvykstančių Europos savanorių tarnybos (EST) savanorių. Įgauti patirties, praplėsti akiratį religijų atžvilgiu, įgyvendinti tarptautinius projektus – tokiais lūkesčiais prasidėjo tyrimas apie Europos savanorių tarnybos (EST) poveikį vietos bendruomenėms. Tai Read more about Tarptautiniai savanoriai į bendruomenę įneša naujų vėjų[…]

Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos (JP) savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos Read more about Jaunimo politikos įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje kokybės vertinimas[…]

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

Jaunimo problematikos tyrimą Panevėžio miesto savivaldybėje 2012 m. balandžio 2–gegužės 18 d. atliko UAB „Spinter tyrimai“, UAB „Spinter“, VšĮ Visuomenės iniciatyvų centro ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacija. Tyrimas atliktas vadovaujantis mokslininkų grupės (vadovė – Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Vilniaus universitetas), nariai: Aušra Kazlauskienė (Šiaulių universitetas), Džiugas Dvarionas (Vytauto Didžiojo universitetas), Ilona Jonutytė (Klaipėdos universitetas), Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas) ir Angelė Tamulevičiūtė Read more about Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas[…]

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė

Viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemoje piliečių dalyvavimas, ribojamas rinkimais bei įstatymų iniciatyvomis (peticijomis ir referendumais), neleidžia pasiekti didžiausio visuomenės ekonominio ir socialinio klestėjimo (Frey, 2010), todėl kitos piliečių aktyvaus įtraukimo į politikos formavimą ir įgyvendinimą formos gali reikšmingai padidinti politikos kokybę, efektyvumą, sėkmę ir visuomenės pasitenkinimą valdžia bei gyvenimu. Priimant sprendimus svarbus kompleksinis požiūris, kur tiek piliečių dalyvavimo Read more about Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė[…]