Jaunimo politika » PAS
2015 gegužės 26

Jaunimo politika

Sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi. Todėl yra svarbi savivaldybių jaunimo politika (schema), kurią formuoja ir įgyvendina savivaldybės institucijos. Vietos mastu jaunimo situacija gali būti gerai matoma, nes jauni žmonės gyvena, dirba, mokosi ir leidžia didžiąja dalį savo laiko būtent čia. Štai kodėl vietinės bendruomenės bendradarbiaudamos su vietine valdžia gali formuoti ir įgyvendinti efektyvias į jaunimą orientuotas programas. Jaunimo klausimai turėtų būti sprendžiami įgalinant vietinę valdžią, viešojo sektoriaus atstovus, nevyriausybines organizacijas ir patį jaunimą.

Jaunimo politikos savivaldybėje dalyviai

SAVIVALDYBĖS DALIS

Panevėžio m. savivaldybės taryba:
Meras Rytis Mykolas Račkauskas
meras @ panevezys.lt

 • 31 narys
 • 7 komitetai
  • Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetas
   Pirmininkas Daumantas Simėnas
   daumantas.simenas @ panevezys.lt

Panevėžio m. savivaldybės administracija:
Direktorius Rimantas Pauža
rimantas.pauza@panevezys.lt

Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje veikiančios biudžetinės įstaigos

 • Savivaldybei pavaldžios įstaigos:
  • 24 švietimo įstaigos
  • 10 kultūros ir meno įstaigos
  • 2 socialinės paskirties įstaigos
  • 2 sporto įstaigos
  • 6 sveikatos įstaigos

JUNGIAMOJI DALIS

Panevėžio m. savivaldybės Jaunimo reikalų taryba:
Pirmininkė Teresė Škutaitė

 • 10 tarybos narių:
  • Daumantas Simėnas,  Savivaldybės tarybos narys
  • Arūnas Balčiūnas, Savivaldybės tarybos narys
  • Aleksas Varna, Savivaldybės tarybos narys
  • Galina Kuzmienė, Savivaldybės tarybos narė
  • Valdas Staugaitis, Savivaldybės tarybos narys
  • Gabija Jurkėnaitė, Lietuvos moksleivių parlamento narė
  • Ovidijus Bacevičius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo draugijos narys
  • Tomas Bilevičius, Lietuvos moksleivių sąjungos narys
  • Evita Anilionytė, Jaunųjų konservatorių lygos Panevėžio skyriaus narė
  • Teresė Škutaitė,Lietuvos liberalaus jaunimo Panevėžio skyriaus narė

Panevėžio vietos veiklos grupė
Pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė

 • 12 Valdybos narių:
  • 4 Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos atstovai
  • 4 Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai
  • 2 Panevėžio bendruomeninių organizacijų atstovai
  • 1 Nevyriausybinių organizacijų atstovas
  • 1 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas atstovas

Bendradarbiavimas. Darbo grupės:

JAUNIMO DALIS

Regioninė jaunimo organizacijų taryba:
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
www.pas.lt | info@pas.lt | 8 620 11723
Pirmininkas Kasparas Vaičelis

 • 14 narių (jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos)

Atviras darbas su jaunimu:

Neformalios jaunimo grupės