Darbą pradėjo naujas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos komitetas » PAS

Darbą pradėjo naujas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos komitetas

Gegužės 26 dieną savivaldybėje darbą pradėjo naujas – Bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir jaunimo reikalų komitetas. Jo pirmininku išrinktas jauniausias Tarybos narys, frakcijos „KARTU“ atstovas Daumantas Simėnas. Toks komitetas – pirmasis Lietuvoje, jo pavyzdžiu planuoja sekti ir naujoji Alytaus miesto valdžia.

„Visada akcentavome, kad svarbiausias tikslas – sukurti realios savivaldos instrumentus, tiesiogiai įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimo procesus. Šis komitetas bus platforma ir įrankis šiems tikslams įgyvendinti. Dauguma tarybos narių pritaria mūsų siekiams, todėl tikiuosi sklandaus ir rezultatyvaus darbo“ – sako D. Simėnas.

Išskiriamos esminės komiteto veiklos sritys:

  • skatinti naujų visuomeninių organizacijų, bendruomenių kūrimąsi ir jų veiklą,
  • įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimo procesą, ir
  • kontroliuoti jų vykdymą.

„Bendradarbiavimas su gyventojais, bendruomenėmis ir visuomeninėmis organizacijomis buvo tik formalus, veikiau imitacinis. Mūsų komitetas dirbs tam, kad būtų sukurti realūs savivaldos mechanizmai“ – planais dalinasi komiteto pirmininkas.

Pagrindiniu iššūkiu įvardijamos dvi pagrindinės jaunimo reikalų problematikos sprendimo kryptys:

  1. jaunų žmonių išlaikymas mieste ir
  2. patrauklios aplinkos sudarymas, norintiems grįžti.

„Turime užtikrinti tinkamas sąlygas mokytis, dirbti ir kurti šeimas čia, Panevėžyje. Remsimės jau veikiančių jaunųjų profesionalų programų patirtimi, gerąja užsienio praktika, sprendimus derinsime su jaunimo poreikiais. Vienas pirmųjų darbų – atviro jaunimo centro įsteigimas“ – teigia D. Simėnas.

Komitetą sudaro penki tarybos nariai: Daumantas Simėnas (komiteto pirmininkas), Tomas Josas (komiteto pirmininko pavaduotojas), Maurikijus Grėbliūnas, Galina Kuzmienė ir Rimantas Ridikas.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: