Į dienos šviesą traukiamas savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo veiksmų planas » PAS

Į dienos šviesą traukiamas savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo veiksmų planas

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracija jau netrukus pradės jaunimo problematikos sprendimo veiksmų plano naujinimo tyrimą. Šiame tyrime dalyvaus ne tik miesto jaunimas, bet ir su jaunimu dirbantys asmenys, o rezultatas padės atkreipti dėmesį į naujai iškilusias problemas mokyklose, nevyriausybinėse organizacijose ar jaunose šeimose.

 

Dabartinis planas neatitinka realios jaunimo problematikos

PAS dar 2017-ųjų lapkritį vykusioje asamblėjoje kreipėsi į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją, akcentuodami savivaldybėje galiojantį jaunimo problematikos sprendimo planą ir jo aktualumo svarbą regione, o jau 2018-ųjų pradžioje vykusiame susitikime su Panevėžio miesto vicemeru Aleksu Varna, administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštiene ir jaunimo reikalų koordinatore Toma Karosiene buvo aptartas savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo plano atnaujinimas ir administracinių darbų paskirstymas.

Jaunimo problematikos sprendimo plano naujinimas buvo pradėtas atsižvelgiant į esančio plano, galiojančio iki 2020 metų, neatitikimą savivaldybės jaunimo problematikai.

Bus įtraukiamos visos jaunimo tikslinės grupės

Siekiant kokybiškai parengti naująjį dokumentą, jo turinys bus generuojamas atliekant tyrimą. Jo metu bus organizuojami anonimiški susitikimai su įvairių jaunimo grupių atstovais ir interesantais. Tikslines grupes sudarys moksleiviai, studentai, jaunimo organizacijų nariai, su jaunimu dirbančių įstaigų atstovai, nieko neveikiantis, nesimokantis ir mokymų nelankantis jaunimas bei jaunos šeimos.

Susitikimų metu bus aiškinamasi apie jaunimo laisvalaikį, kasdienybę, pilietinį aktyvumą, motyvaciją mokytis šių sričių problematiką, o diskusijos vyks iki balandžio mėnesio. Pasak tyrimo organizatorių, gauti atsakymai padės išryškinti dabartines Panevėžio miesto jaunimo problemas bei atidžiai išanalizavus rezultatus, bus kuriamas ir naujinamas planas, kaip spręsti tyrimo metu išryškėjusias problemas mieste.

Užtikrins efektyvias sprendimų priemones

Šis jaunimo problematikos sprendimo planas leis užtikrinti tęstinę jaunimo politiką, jos plėtrą, siekiant spręsti jaunimo problemas. Taip pat padės kurti darnią aplinką, taikant efektyvias priemones, kurios sudarys sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir padės jam integruotis į visuomenės gyvenimą. Svarbu paminėti, kad jaunimo problematikos sprendimo planas atspindi nacionalinius jaunimo politikos tikslus, tokius kaip: užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą, ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę.

Planas taip pat turėtų padėti išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą, sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą, o svarbiausia – užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – ekspertinė, jaunimo organizacijas vienijanti, stiprinanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti jaunimo organizacijų taryba. Savo veikloje PAS vienija ir atstovauja 11 jaunimo organizacijų interesams Panevėžio mieste.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Komunikacijos vadovė

%d bloggers like this: