Panevėžys tobulins miesto strateginį planą » PAS

Panevėžys tobulins miesto strateginį planą

Panevėžio miesto savivaldybė ketina tobulinti 2013 m. patvirtintą 2014-2020 m. miesto plėtros strateginį planą (SP). Į šį procesą kviečiame įsitraukti bendruomenes, seniūnaičius, nevyriausybines organizacijas, įmones ir įstaigas, aktyvius, turinčius idėjų, pilietiškus miesto bendruomenės narius.

„Mieste nuolat iškyla klausimų, nenumatytų strateginiame plane, kai kuri ankstesnė problematika gali prarasti aktualumą. Atsižvelgiant į poreikių dinamiką turi būti koreguojamas miesto plėtros strateginis planas, todėl kviečiu visus panevėžiečius prisidėti prie jo atnaujinimo ir aktyviai siūlyti savo idėjas ar pastebėjimus“, – sako meras Rytis Račkauskas.

Jūsų pasiūlymų iki rugsėjo 30 d. laukiame Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus el. paštu asta.puodziuniene@panevezys.lt (tel. pasiteirauti 501 328).

Primename: SP miesto raida brėžiama 3 kryptimis: konkurencinio (metropolinio) potencialo stiprinimas, kokybiškų gyvenimo sąlygų ir aukštos socialinės gerovės kūrimas, darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra. Į SP įtraukti ir su „Rail Baltica“ plėtra susiję projektai.

Kai kurios 2013 m. patvirtinto SP priemonės: teikti paramą inovatyvioms įmonėms, lengvatas – naujoms, plėsti Mechatronikos centro, Mokslo ir technologijų parko infrastruktūrą, mažinti administracinę naštą verslui, įkurti logistikos centrą, sutvarkyti autobusų stotį, Laisvės aikštę ir prieigas, kurti aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą „Ekrano“ marių pakrantėje, įrengti prieplauką šalia Nevėžio upės, gerinti turizmo, kultūros, sporto, paveldo, švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros objektų infrastruktūrą, optimizuoti mokyklų ir lopšelių-darželių tinklą, plėtoti švietimo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, įkurti atvirą jaunimo centrą ir erdves jaunimui, plėsti saugios kaimynystės grupes, vaizdo kamerų tinklą, efektyvinti Savivaldybės veiklą. Numatyta rekonstruoti Gamtos mokyklą, gerinti miesto apšvietimą, renovuoti lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų, drenažo sistemas, didinti atliekų rūšiavimo galimybes, plėtoti ekologišką transportą, atnaujinti gatvių infrastruktūrą, dviračių ir pėsčiųjų takus, įdiegti elektroninį bilietą, tvarkyti parkus, rekreacines vietas, įrengti paplūdimį, naujus miesto riboženklius ir kt.

Visas SP skelbiamas www.panevezys2020.lt

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus duomenimis, šiuo metu įgyvendinama arba iš dalies įgyvendinama 85 proc. 2014 m. SP priemonių. Tarp jų – laisvosios ekonominės zonos rinkodara, pradėtas autobusų stoties konversijos projektas, miesto pristatymas įvairiose parodose, įsteigta Sporto vidurinė mokykla, atnaujintos švietimo įstaigos (4 lopšeliai-darželiai ir 2 mokyklos), „Žemynos“ progimnazijos baseinas, finansuoti kultūros ir meno, sveikatinimo, sporto, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektai, renginiai, plėsta Socialinių paslaugų centro veikla, socialinio būsto fondas, pradėta Dailės galerijos priestato statyba, parengtas lopšelio-darželio „Saulutė“ pritaikymo greitosios pagalbos reikmėms techninis projektas, tęsta slaugos ligoninės renovacija, gerintas perėjų apšvietimas, diegtos kitos eismo saugumo priemonės, gyventojams nupirkta 5000 kompostavimo konteinerių, įsigyti 9 ekologiški autobusai ir kt.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: