Patvirtinta nauja Jaunimo reikalų taryba » PAS

Patvirtinta nauja Jaunimo reikalų taryba

Panevėžio m. savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 29 dieną patvirtino naujos sudėties Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo taryba pariteto principu (po lygiai iš kiekvienos pusės) sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Tarybos sprendimu iš savivaldybės pusės į Jaunimo reikalų tarybą deleguojami šie asmenys:

 1. Donatas Degenis, Socialdemokratų frakcija
 2. Galina Kuzmienė, Darbo partijos frakcija
 3. Daumantas Simėnas, Frakcija „KARTU“
 4. Valdas Staugaitis, Nepartinių konservatorių ir krikščionių frakcija
 5. Aleksas Varna, Jungtinė komiteto „Mums svarbu“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga į Jaunimo reikalų tarybą delegavo taip pat 5 asmenis:

 1. Borisas Bylinskis, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas
 2. Jurgita Gabrytė, Panevėžio Rotaract klubo prezidentė
 3. Andrius Kuprys, Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubo „Klajūnas“ valdybos narys
 4. Benas Šidlauskas, Panevėžio 5-osios gimnazijos moksleivis
 5. Jokimas Tamulionis, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos moksleivis

Jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui) komisijos statusą.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai:

 • bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose;
 • koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 • stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

Jaunimo reikalų tarybos funkcijos:

 • renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai ir kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
 • teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, pasiūlymus dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus ir rekomendacijas dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
 • teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: