Sudaryta jaunimo politikos kokybės vertintojų grupė » PAS

Sudaryta jaunimo politikos kokybės vertintojų grupė

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1152 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo grupės sudarymo“ sudarė jaunimo politikos vertintojų grupę.

Kokybės vertinimo tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, nuolat tobulinti institucinius gebėjimus.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, kaip regioninė jaunimo organizacijų taryba į jaunimo politikos vertintojų grupę delegavo:

  1. BYLINSKĮ Borisą, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas;
  2. GABRYTĘ Jurgitą, Panevėžio Rotaract klubo narė;
  3. GUSTAITĘ Vilandą, Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vyr. specialistė;
  4. KUPRĮ Andrių, Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubo „Klajūnas“ narys;
  5. UNTERHAUSER Laimą, Panevėžio kolegijos Vadybos ir verslo katedros vedėja.

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas turėtų būti atliktas iki 2016 m. kovo 1 d. Atlikusi kokybės vertinimą vertintojų grupė per 1 mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui, savivaldybės administracijai ir savivaldybės jaunimo reikalų tarybai pateikia ataskaitą apie kokybės vertinimo procesą ir rezultatus, išskirdama jaunimo politikos privalumus ir trūkumus, pateikdama rekomendacijas dėl prioritetinių veiklos krypčių ir veiksmų, kuriais būtų gerinama savivaldybės jaunimo politikos kokybė.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: