Kontrolės komisija » PAS
2018 vasario 26

Kontrolės komisija

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ kontrolės komisija yra asociacijos veiklą prižiūrintis bei siūlymus teikiantis PAS stebėsenos organas. Kontrolės komisijos narius renka PAS asamblėja 2 metų kadencijai.

PAS kontrolės komisiją sudaro:

Gabija Dubauskaitė
Kontrolės komisijos pirmininkė
kontrole@pas.lt
Vėjūnė Uldinskaitė
Kontrolės komisijos narė
kontrole@pas.lt
Aurėja Bobelytė
Kontrolės komisijos narė
kontrole@pas.lt