Kontrolės komisijos rekomendacijos » PAS
2018 kovo 27

Kontrolės komisijos rekomendacijos

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-2 2018-02-04 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Panevėžio Riedlentininkų Klubą į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-5 2018-02-05 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Rotaract Panevėžio Klubą į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-4 2018-02-05 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungą „Žingsnis“ į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-3 2018-02-04 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentą į PAS nares – stebėtojas.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-7 2018-02-06 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centrą į PAS nares – stebėtojas.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-1 2018-02-04

Nustatyti trūkumai: nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Panevėžio liberalų jaunimą į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-2 2018-02-04

Nustatyti trūkumai: nustatyti trūkumai protokole.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-5 2018-02-05

Nustatyti trūkumai: nustatyti trūkumai protokole, trūksta antspaudo žymos asociacijos narių sąraše.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-4 2018-02-05

Nustatyti trūkumai: nustatyti trūkumai protokole, nepateiktas asociacijos vadovo prašymas, trūko antspaudo žymos asociacijos narių sąraše.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-3 2018-02-04

Nustatyti trūkumai: trūkumai grupės susirinkimo protokole (protokolas pateiktas surašytas ranka), trūksta susirinkimo dalyvių sąrašo.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-7 2018-02-06

Nustatyti trūkumai: trūksta pilno susirinkimo dalyvių sąrašo.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.