Pradedamas jaunimo problematikos sprendimo veiksmų plano naujinimas » PAS

Pradedamas jaunimo problematikos sprendimo veiksmų plano naujinimas

Sausio 29 d., Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje vyko PAS susitikimas su Panevėžio miesto vicemeru Aleksu Varna ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštiene, jaunimo reikalų koordinatore T.Karosiene. Susitikime buvo aptarti savivaldybės jaunimo problematikos sprendimo plano atnaujinimo klausimas bei administracinių darbų paskirstymas.

PAS dar 2017 m. lapkritį vykusioje asamblėjoje kreipdamasi į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją akcentavo savivaldybėje galiojantį jaunimo problematikos sprendimo plano svarbą regioninės jaunimo politikos pokyčiams savivaldybėje, drauge su savivaldybės administracija inicijavo minėto dokumento veiksmų plano atnaujinimą ir aktualizavimą.

Susitikimo metu buvo svarstyta, kaip bus rengiamas tyrimas, kuriame dalyvaus 6 įvairių tikslinų grupių atstovai, sudaryti ne vien iš jaunimo organizacijų, bet ir kitų interesų grupių.

Jas sudarys moksleiviai, studentai, jaunimo organizacijų nariai, su jaunimu dirbančių įstaigų atstovai, nieko neveikiantis, nesimokantis ir mokymų nelankantis jauimas bei jaunos šeimos. PAS kartu su savivaldybės administracija pasiskirstys darbais ir organizuos sturktūrizuoto dialogo konsultacijas ir diskusijas, kurių metu kiekviena grupė turės galimybę aktyviai įsitraukti ir išreikšti savo atstovaujamos jaunimo terpės nuomonę skirtingais politikos klausimais.

Gauti atsakymai padės atskleisti dabartines Panevėžio jaunimo problemas. Atlikus detalią situacijos analizę, PAS ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija kurs ir naujins planą, kaip spręsti tyrimo metu išryškėjusias problemas, susijusias su jaunais žmonėmis Panevėžyje.

„Džiugu, kad Lietuvos 100-metį bei PAS 20-metį Panevėžyje pradedame jaunimo klausimais, kurie iš esmės yra pagrindas bet kokiems tolimesniems veiksmams. Būtent šiuo metu kalbame apie jaunimo organizacijas, moksleivius, studentus, jaunas šeimas, neaktyvųjį jaunimą bei su jaunimu dirbančias įstaigas, jų problematiką. Būtent jaunimo problematikos analizė ir tikslus sprendinių planas, tikiu, bus raktas sėkmingam ir tikslingam darbui vardan geresnio kiekvieno jauno panevėžiečio rytojaus. Esu įsitikinęs, kad bendromis jėgomis ir resursais jaunimo organizacijų sąjunga kartu su savivaldybės administracija užtikrins maksimalų jaunų žmonių interesų atstovavimą bei pasiūlymų generavimą ir įgyvendinimą visiems jauniems mūsų miesto žmonėms. O gera pradžia – ženklas reikšmingiems darbams ir pokyčiams.“, – susitikimą apibendrino ir pradėtais darbais džiaugėsi PAS Prezidentas T.Bilevičius.

PAS džiaugiasi, jog Panevėžio miesto savivaldybės administracija noriai bendradarbiauja siekdama formuoti ir įgyvendinti aktualią ir jaunimo poreikius atliepiančią regioninę jaunimo politiką. Minėtame susitikime buvo žengtas svarbus žingsnis link esminių Panevėžio jaunimo problemų išgryninimo ir jų sprendimo plano rengimo.

Eimantas MILIAUSKAS
PAS Biuro savanoris

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
biuro komunikacijos skyriaus savanoris

%d bloggers like this: