Šaukiama PAS eilinė asamblėja » PAS

Šaukiama PAS eilinė asamblėja

Šių metų spalio 26 d. (ketvirtadienį) 18:00 val. Panevėžio miesto savivaldybės II a. salėje (Laisvės a. 20) vyks Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (PAS) asamblėja.
Remiantis Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ galiojančia įstatų redakcija, kviečiame Jus dalyvauti eilinėje, o jai neįvykus neeilinėje, asamblėjoje. Nesusirinkus organizacijų – narių – kvorumui, neeilinė asamblėja šaukiama bus 2017 metų spalio 26-ąją 18:30 val. Susirinkimas šaukiamas Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje, II aukšto spaudos konferencijų salėje.

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl PJOS „Apskritasis stalas“ visuotinio susirinkimo darbotvarkės projekto patvirtinimo;
2. Dėl PJOS „Apskritasis stalas“ visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimų;
3. Dėl PJOS „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininko rinkimų;
4. Dėl PJOS „Apskritasis stalas“ valdybos narių rinkimų;
5. Dėl PJOS „Apskritasis stalas“ revizijos komisijos rinkimų;
6. Kiti klausimai.

Svarbu:

  • Remiantis galiojančia įstatų redakcija, kandidatai į PJOS „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininko bei valdybos narių pozicijas, dokumentus pristatyti turi iki spalio 12 dienos, elektroniniu paštu pas@pas.lt
  • Kandidatams į PJOS „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininko poziciją reikia pateikti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei ne mažiau nei 2 narių rekomendacijas.
  • Remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, asmenys, atstovaujantys organizaciją – narę – : 1) Organizacijų vadovai, Juridinių asmenų registre esantys registruoti kaip organizacijos vadovai, organizacijos įstatuose aprašyti kaip vienasmeniai valdymo organai (tokiu atveju įgaliojimo / delegacinio rašto vadovui nereikia); 2) Įgaliotieji organizacijos asmenys, turintys raštišką Juridinių asmenų registre registruoto vadovo įgaliojimą atstovauti organizaciją ir jos interesams visuotiniame susirinkime (tokiu atveju reikalingas organizacijos vadovo (jei jis yra vienasmenis valdymo organas) arba kolegialaus organizacijos valdymo organo (jei vienasmenio valdymo organo organizacijoje nėra) įgaliojimas (įgaliojimų formos pridedamos prie šio elektroninio laiško).


PAS asamblėjoje kviečiame dalyvauti tiek organizacijų atstovus, tiek visą likusį miesto jaunimą. Organizacijų vadovams negalint dalyvauti asamblėjoje – jie deleguoja kitą asmenį.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: