Šaukiama PAS pavasario Asamblėja » PAS

Šaukiama PAS pavasario Asamblėja

Informuojame, jog PAS Valdybos sprendimu kovo 30 d. šaukiama PAS pavasario Asamblėja.

Dokumentų Asamblėjai pateikimas:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti PAS Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti PAS Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus:

PAS Nare/Stebėtoja gali tapti jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija

1) Pateikti prašymą dėl įstojimo į PAS narius ar PAS Stebėtojus;

2) Organizacijos įstatuote numatyto kompetetingo organo sprendimą tapti PAS Nare ar Stebėtoja;

3) Registracijos pažymėjimo ar ESI kopija;

4) Įstatų kopija

Dokumentai turi būti pristatyti iki kovo 15 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei kovo 15 d.
2. Kandidatavimas į PAS Valdybos pirmininko poziciją Šioje Asamblėjoje dvejų metų kadencijai bus renkamas PAS Valdybos pirmininkas Pagal PAS Įstatus, kandidatai privalo 14 dienų iki Asamblėjos, t. y. Iki kovo 16 d. Pateikti Valdybai šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvacinį laišką;

3) ne mažiau nei dviejų PAS Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą.

Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu pirmininkas@pas.lt 

Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas.

Dokumentai turi būti pateikti iki kovo 16 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei kovo 16 d.

3. Kandidatavimas į PAS Valdybos nario poziciją Šioje Asamblėjoje vienų metų kadencijai bus renkamas vienas PAS Valdybos narys, dviejų metų kadencijai – 3 PAS Valdybos nariai. Pagal PAS Įstatus, kandidatai privalo 14 dienų iki Asamblėjos, t. y. Iki kovo 16 d. Pateikti Valdybai šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvacinį laišką;

3) organizacijos sutikimą.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą.

Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu pirmininkas@pas.lt 

Dokumentai turi būti pateikti iki kovo 16 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei kovo 16 d.

4. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas PAS Asamblėjai PAS Narės ir Stebėtojos, gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu, ar atnešti į PAS biurą.

Privaloma pateikti ir šių dokumentų elektronines (.doc) versijas el. paštu pirmininkas@pas.lt

Dokumentai turi būti pateikti iki kovo 16 d. 17 val.

Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei kovo 16 d.

5. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Valdybos pirmininkui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;

2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

Dokumentai bus paskelbti PAS interneto svetainėje www.pas.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atnešti ar atsiųsti registruotu paštu:

Borisui Bylinskiui
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
Laisvės a. 23-150, LT-35200 Panevėžys

Papildomą informaciją teikia:

Borisas Bylinskis
El.p. pirmininkas@pas.lt
Tel. nr. 8 620 11723

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: