PAS narės » PAS
2018 kovo 26

PAS narės

PankoSA
PAS narė
Panevėžio kolegijos Studentų atstovybė – ne pelno siekianti organizacija, kuri atstovauja Panevėžio kolegijos studentų interesus. Gina jų teises ir laisves. PankoSA tikslas - ne tik aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, bet ir organizuoti studentų laisvalaikį, palaikyti nusistovėjusias tradicijas bei kurti naujas.
PankoSA
Panevėžio riedlentininkų klubas
PAS narė
Panevėžio riedlentininkų klubas - ne pelno siekianti organizacija, skirta burti Panevėžio mieste riedlenčių sportu užsiimančius 14-29 metų amžiaus žmones, įgyvendinti bendras, su šiuo sportu susijusias idėjas ir skatinti jaunimo užimtumą Panevėžyje.
Panevėžio riedlentininkų klubas(+370) 639 54941lukas.kirj@gmail.com
Panevėžio Rotaract klubas
PAS narė
Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle ir visuomeninėje veikloje. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir profesinius įgūdžius.
Panevėžio Rotaract klubashttp://www.rotary.lt/ panevezio.rotaract@gmail.com
Panevėžio liberalus jaunimas
PAS narė
Panevėžio liberalaus jaunimo organizacija (PLJ) - nevyriausybinė jaunimo organizacija, veikianti Panevėžio mieste, kuri, atstovaudama liberalias idėjas ir įgyvendindama jaunimo iniciatyvas, ugdo pilietišką bei liberalią visuomenę.
Panevėžio liberalus jaunimas antanasbalc@gmail.com+370 622 74220
LKJBS „Žingsnis“ Panevėžio skyrius
PAS narė
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) „Žingsnis“ yra jaunimo prevencijos organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą.
LKJBS „Žingsnis“ Panevėžio skyrius u.stakenaite@gmail.com+37063539594
LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras MSIC
PAS narė - stebėtoja
Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras - tai Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, Panevėžyje veikiantis jau beveik 4 metus. Šios organizacijos bei padalinio tikslas vienyti mokinių savivaldas ir užtikrinti konstruktyvią jų veiklą, spręsti moksleiviams aktualius klausimus bei daryti įtaką jaunimo/švietimo politikoje.
LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras MSIC aurejabobelyte@gmail.com+370 611 80 962
Lietuvos skautija
PAS narė
Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto skautai yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.
Panevėžio skautai jurategelziniai@gmail.com869975260
JTALK Klajūnas
PAS NARĖ
Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubas "Klajūnas" aktyviai dalyvauja įvairiuose turistiniuose ir sportiniuose renginiuose - žygiuose, maratonuose, kalnų turizmo technikos varžybose, nuotykių lenktynėse ir t.t. Žinomiausi ir masiškiausi Klubo organizuojami renginiai - nuotykių lenktynės "Pažink Panevėžį" bei aktyvaus laisvalaikio festivalis "Kodas: GAMTA". Klubo šūkis - liūdna nebus!
JTALK Klajūnas reda@klajunas.eu+37065493265
Panevėžio 5-osios gimnazijos MP
PAS NARĖ - stebėtoja
Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Mokinių parlamento veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą.
kristinaazilinskaite@gmail.com+37064198390
LSDJS Panevėžio miesto skyrius
PAS NARĖ
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) savanorystės pagrindu veikianti nevyriausybinė, kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija.
LSDJS Panevėžio miesto skyrius panevezys@jaunimieciai.lt
ALKC – Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
PAS narė
Panevėžio vyskupijos jaunimo centras (PVJC) – religinė bendruomenė, Panevėžio vyskupijos kurijos padalinys, kuris rūpinasi jaunimo sielovada ir evangelizacija.
ALKC – Panevėžio vyskupijos jaunimo centras pvjc.alkc@gmail.com