panevėžys Archives » PAS

Sudaryta jaunimo politikos kokybės vertintojų grupė

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1152 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo grupės sudarymo“ sudarė jaunimo politikos vertintojų grupę. Kokybės vertinimo tikslas – siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į Read more about Sudaryta jaunimo politikos kokybės vertintojų grupė[…]

Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai

Prieš 3 mėnesius Savivaldybės, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įkurta Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) Europos socialinio fondo agentūrai įteikė paraišką, kuria prašoma skirti finansavimą 2014-2020 m. vietos plėtros strategijai (VPS) parengti. „Parengti VPS – didelis darbas. Jis turi būti atliktas atsakingai, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 Read more about Pirmieji Vietos veiklos grupės žingsniai[…]

Šaukiama PAS rudens Asamblėja

Informuojame, jog PAS Valdybos sprendimu spalio 28 d. šaukiama PAS rudens Asamblėja, kuri vyks Panevėžio miesto savivakdybės II aukšto salėje. Dokumentų Asamblėjai pateikimas: Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas 1. Atstovų į Asamblėją delegavimas PAS Narės į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. PAS Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Read more about Šaukiama PAS rudens Asamblėja[…]

Panevėžys tobulins miesto strateginį planą

Panevėžio miesto savivaldybė ketina tobulinti 2013 m. patvirtintą 2014-2020 m. miesto plėtros strateginį planą (SP). Į šį procesą kviečiame įsitraukti bendruomenes, seniūnaičius, nevyriausybines organizacijas, įmones ir įstaigas, aktyvius, turinčius idėjų, pilietiškus miesto bendruomenės narius. „Mieste nuolat iškyla klausimų, nenumatytų strateginiame plane, kai kuri ankstesnė problematika gali prarasti aktualumą. Atsižvelgiant į poreikių dinamiką turi būti koreguojamas Read more about Panevėžys tobulins miesto strateginį planą[…]

Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė

Šiandien trys įstaigos, kurių tarpe yra ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Aspkritasis stalas“ pasirašė asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartį, įstatus ir kitus steigimo dokumentus. Asociacijos steigėjais, apart PAS tapo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Panevėžio m. savivadybės administracija. Be jų, steigiamajame susirinkime dalyvavo miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Į asociacijos Panevėžio VVG valdybą deleguoti Read more about Panevėžyje įsteigta Vietos veiklos grupė[…]

Panevėžys steigs vietos veiklos grupę

Panevėžio miesto savivaldybė ketina prisidėti prie Vietos veiklos grupės (VVG) steigimo, o kartu – pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos nuostatus rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją. „Savivaldybę dalyvauti steigiant VVG dar vasario mėnesį pakvietė Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. VVG steigimą gali inicijuoti bet kuris partneris. Read more about Panevėžys steigs vietos veiklos grupę[…]

Patvirtinta nauja Jaunimo reikalų taryba

Panevėžio m. savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 29 dieną patvirtino naujos sudėties Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo taryba pariteto principu (po lygiai iš kiekvienos pusės) sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Tarybos sprendimu iš savivaldybės pusės į Jaunimo reikalų tarybą deleguojami šie asmenys: Donatas Degenis, Socialdemokratų frakcija Galina Kuzmienė, Read more about Patvirtinta nauja Jaunimo reikalų taryba[…]

Uždėk savo idėjai pliusą

Turi puikią idėją, kurią būtų galima įgyvendinti tavo savivaldybėje? O galbūt tokią idėją jau įgyvendinai? Jei idėja yra aktuali ne tik tau, bet ir kitiems jauniems žmonėms ir vietos bendruomenei, tuomet pasidalink ja su kitais ir taip uždėk idėjai pliusą! Europos jaunimo savaitės metu Panevėžyje vyksiančiame renginyje „Idėja+“ pristatyk savo idėją, kuri prisidėtų (prisidėjo) prie sėkmingos Read more about Uždėk savo idėjai pliusą[…]