2014 m. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybės stebėsenos analizė » PAS

2014 m. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybės stebėsenos analizė

2015 m. analizė atlikta antrą kartą (už 2014 m.), vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) Veiklos plano punktu Nr. 5.2.5 „Vykdyti savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti jų įgyvendinimo tęstinumą“. Vykdydamas savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo stebėseną, Departamentas savivaldybėms pateikė rekomendaciją renkant duomenis ataskaitai vadovautis pateiktu kriterijų (klausimų) sąrašu. Nuo 2015 m. kovo mėn. iki birželio mėn. savivaldybės pateikė duomenis apie jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimą. Apibendrinti duomenys savivaldybėms pateikti 2015 m. birželio mėn. pradžioje. Išanalizuoti duomenys savivaldybėms pateikti 2015 m. rugpjūčio 28 d.

2014 m. Jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo savivaldybės stebėsenos analizė

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: