Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas » PAS

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

Jaunimo problematikos tyrimą Panevėžio miesto savivaldybėje 2012 m. balandžio 2–gegužės 18 d. atliko UAB „Spinter tyrimai“, UAB „Spinter“, VšĮ Visuomenės iniciatyvų centro ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacija. Tyrimas atliktas vadovaujantis mokslininkų grupės (vadovė – Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Vilniaus universitetas), nariai: Aušra Kazlauskienė (Šiaulių universitetas), Džiugas Dvarionas (Vytauto Didžiojo universitetas), Ilona Jonutytė (Klaipėdos universitetas), Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas) ir Angelė Tamulevičiūtė (Vilniaus pedagoginis universitetas)) parengta Jaunimo problematikos tyrimų metodika ir Ilgalaike jaunimo problematikos tyrimų koncepcija.

Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Pasirinktos šios sritys:

  • mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
  • darbas (darbas ir užimtumas);
  • laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
  • gyvenimo sąlygos (apsirūpinimas būstu);
  • dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
  • fizinė ir psichinė sveikata (sveikatos apsauga);
  • įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
  • šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
  • jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

%d bloggers like this: