2017-11-14 | 2017-11-30 šaukiama neeilinė PAS asamblėja » PAS

2017-11-14 | 2017-11-30 šaukiama neeilinė PAS asamblėja

Balsavo 4 valdybos nariai iš 6.
Sprendimas priimtas balsuojant vienbalsiai už.

Daugiau informacijos: Nuoroda

Asamblėjos šaukimas, dokumentų projektai: Nuoroda

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.