2017-11-14 | Į Panevėžio VVG valdybą ir visuotinį narių susirinkimą deleguotas T. Bilevičius » PAS

2017-11-14 | Į Panevėžio VVG valdybą ir visuotinį narių susirinkimą deleguotas T. Bilevičius

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 4;
Prieš: 0;
Susilaikę: 1;

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.