2017-11-28 | Patvirtintas neeilinei asamblėjai teikiamas rezoliucijos projektas » PAS

2017-11-28 | Patvirtintas neeilinei asamblėjai teikiamas rezoliucijos projektas

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 5;
Prieš: 0;
Susilaikę: 0;

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.