2018-01-18 | 2018-02-01 šaukiamas visų JNVO Vadovų klubas » PAS

2018-01-18 | 2018-02-01 šaukiamas visų JNVO Vadovų klubas

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 5;
Prieš: 0;
Susilaikę: 0;

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.