2018-01-18 | 2018 metų vasario 28 dieną šaukiama PAS neeilinė asamblėja » PAS

2018-01-18 | 2018 metų vasario 28 dieną šaukiama PAS neeilinė asamblėja

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 5;
Prieš: 0;
Susilaikę: 0;

Visa informacija apie šaukiamą asamblėją: http://pas.lt/asambleja

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.