2018-01-18 | Dėl kreipimosi į Panevėžio m. sav. adm., dėl mokymų paslaugų teikimo pasiūlymo JNVO sektoriui » PAS

2018-01-18 | Dėl kreipimosi į Panevėžio m. sav. adm., dėl mokymų paslaugų teikimo pasiūlymo JNVO sektoriui

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 5;
Prieš: 0;
Susilaikę: 0;

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.