2018-02-08 | Prašyta patikslinti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ dokumentus dėl tapimo PAS nare » PAS

2018-02-08 | Prašyta patikslinti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ dokumentus dėl tapimo PAS nare

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-4 2018-02-05

Nustatyti trūkumai: nustatyti trūkumai protokole, nepateiktas asociacijos vadovo prašymas, trūko antspaudo žymos asociacijos narių sąraše.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.