2018-02-08 | Prašyta patikslinti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro dokumentus dėl tapimo PAS nare - stebėtoja » PAS

2018-02-08 | Prašyta patikslinti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro dokumentus dėl tapimo PAS nare – stebėtoja

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-7 2018-02-06

Nustatyti trūkumai: trūksta pilno susirinkimo dalyvių sąrašo.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.