2018-02-08 | Prašyta patikslinti Panevėžio Riedlentininkų Klubo dokumentus dėl tapimo PAS nare » PAS

2018-02-08 | Prašyta patikslinti Panevėžio Riedlentininkų Klubo dokumentus dėl tapimo PAS nare

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-2 2018-02-04

Nustatyti trūkumai: nustatyti trūkumai protokole.
Sprendimas: informuoti teikėją apie trūkumus bei prašyti patikslinti dokumentus iki 2018 m. vasario 19 d.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.