2018-02-08 | Rekomenduota priimti Panevėžio liberalų jaunimą į PAS nares » PAS

2018-02-08 | Rekomenduota priimti Panevėžio liberalų jaunimą į PAS nares

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-1 2018-02-04

Nustatyti trūkumai: nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Panevėžio liberalų jaunimą į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.