2018-02-19 | Rekomenduota priimti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungą „Žingsnis“ į PAS nares » PAS

2018-02-19 | Rekomenduota priimti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungą „Žingsnis“ į PAS nares

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-4 2018-02-05 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungą „Žingsnis“ į PAS nares.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.