2018-02-19 | Rekomenduota priimti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centrą į PAS nares - stebėtojas » PAS

2018-02-19 | Rekomenduota priimti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centrą į PAS nares – stebėtojas

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-7 2018-02-06 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centrą į PAS nares – stebėtojas.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.