2018-02-19 | Rekomenduota priimti Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentą į PAS nares - stebėtojas » PAS

2018-02-19 | Rekomenduota priimti Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentą į PAS nares – stebėtojas

Nagrinėtų dokumentų registracijos žyma: PAS(3.1.)-3 2018-02-04 (patikslinta)

Nustatyti trūkumai: ištaisius buvusius trūkumus, daugiau trūkumų nenustatyta.
Sprendimas: rekomenduoti asamblėjai priimti Panevėžio 5-osios gimnazijos mokinių parlamentą į PAS nares – stebėtojas.

Sprendimas priimtas vienbalsiai balsuojant už.
Posėdyje dalyvavo 3 iš 3 kontrolės komisijos narių.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.