2018-03-12 | Patvirtinta asamblėjai teikiama finansinė PAS 2017-ųjų metų atskaitomybė, ataskaitų komplektai » PAS

2018-03-12 | Patvirtinta asamblėjai teikiama finansinė PAS 2017-ųjų metų atskaitomybė, ataskaitų komplektai

Sprendimas priimtas balsuojant atviru būdu:
Už: 5;
Prieš: 0;
Susilaikę: 0;

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
Prezidentas

This entry was posted in . Bookmark the permalink.