Penktadienis Spa 31

Apie mus

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas" (PAS) - Panevėžio jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas. Šiuo metu PAS vienija 19 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Vizija - patikimas vietos valdžios ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems žmonėms.

Misija - PAS, būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, sudaro galimybes jaunų žmonių aktyviai ir pilietiškai veiklai.

Tikslas - Atstovauti, pristatyti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Panevėžio miesto jaunimo ir/arba su jaunimu dirbančių organizacijų interesus.

Narystė

LiJOTLietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. LiJOT gretose šiuo metu yra 64 didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, o tai - 200 000 jaunų žmonių. LiJOT yra jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką formuojanti organizacija, Vyriausybės partnerė, formuojant Jaunimo reikalų tarybos (JRT) sudėtį. LiJOT yra aktyvi didžiausios Europoje nevyriausybinės jaunimo organizacijos – Europos Jaunimo Forumo tikroji narė. Taip pat – Baltijos jaunimo forumo tikroji narė – steigėja ir Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas” koordinuojančios struktūros – Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros (JTBA) steigėja.

Atstovavimas

Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba:

  1. Donatas Aviža
  2. Vilija Andrijauskienė
  3. Borisas Bylinskis
  4. Skirmantė Danylienė
  5. Irmina Girnienė
  6. Andrius Kuprys
  7. Andrius Meškauskas
  8. Reda Višinskytė

Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba:

  1. Justina Urbonavičiūtė

Jaunimo metodinė taryba prie Panevėžio teritorinės darbo biržos:

  1. Borisas Bylinskis 

 kulturos-sostine

JST

Rezervuota jaunimui

Gauk finansavimą

Surask mus „Facebook“