Penktadienis Spa 31
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ dokumentai

Dokumentų blankai

Ataskaitos

Buhalterinės apskaitos blankai

Įsakymai

Raštai

Sutartys

Vidiniai dokumentai

Konferencijos

Europos sąjungos jaunimo konferencija

Metinis JRK renginys

Panevėžys - jaunimo galimybių miestas

Medžiagos

Metodiniai leidiniai

PAS Vasaros forumas 2012

T-kit mokomoji medžiaga

Tyrimų ataskaitos

Nacionaliniai dokumentai

LR tesiės aktai

Rezoliucijos

Siūlymai

PAS dokumentai

Siūlymai

Strategijos

Teisės aktai

Savivaldybės dokumentai

Nuostatos

Planai

Strategijos

 

Daugiausiai siunčiami failai

Jaunimo dalyvavimas įgyvendinant regioninę jaunimo politiką (Medžiagos/Tyrimų ataskaitos)
Kerulytė Ernesta (PAS dokumentai/Asamblėjų dokumentai)
Darbo grupės jaunimo nedarbo problemoms išnagrinėti pasiūlymai (Nacionaliniai dokumentai/Siūlymai)
R. Daubaraitė-Randė - Alfonso Lipniūno kultūros centro veikla ir savanorystės skatinimas Panevėžyje (Medžiagos/Panevėžys - jaunimo galimybių miestas)
Plačenytė Agnė (PAS dokumentai/Asamblėjų dokumentai)
Powered by Phoca Download

 kulturos-sostine

JST

Rezervuota jaunimui

Gauk finansavimą