Penktadienis Gruo 06

Darbą pradėjo Jaunimo metodinė taryba

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdinti

Jaunimo metodinė tarybaPanevėžio teritorinėje darbo biržoje darbą pradėjo jaunimo metodinė taryba. Tai – visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, kurio tikslas – skatinti užimtumo ir jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą bei jaunimo dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant priemones, padedančias jaunimui sėkmingai integruotis į darbo rinką; užtikrinti Darbo biržos teikiamų paslaugų prieinamumą bei atitikimą įvairių jaunimo grupių poreikiams. Taryba teikia patariamojo bei rekomendacinio pobūdžio siūlymus teritorinei darbo biržai bei jos struktūriniui padaliniui – jaunimo darbo centrui.

Pirmajame jaunimo metodinės tarybos pasitarime Darbo išteklių skyriaus vedėja Jurgita Grigalionienė supažindino su jaunimo situacija darbo rinkoje, pagrindinėmis jaunimo nedarbo problemomis. Jaunimo užimtumo poskyrio vedėja Skirmantė Danylienė pristatė šių metų darbo rinkos tendencijas bei Jaunimo darbo centro vykdomą veiklą.

Pasitarimo metu tarybos pirmininku išrinktas Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas Borisas Bylinskis, pavaduotoju – Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriaus jaunimo užimtumo poskyrio vedėja Skirmantė Danylienė.

Kitas tarybos posėdis numatomas spalio mėn. antroje pusėje.

Darbą pradėjo Jaunimo metodinė taryba

Nariai

Reklaminis skydelis

Rėmėjai ir draugai

Reklaminis skydelis

Verta aplankyti

Reklaminis skydelis